Умови та правила для заявників

 1. Подаючи заявку, ви вважаєтесь таким, що прочитали і прийняли ці умови та положення фінансування. ChangeX.org залишає за собою право дискваліфікувати будь-які заявки, які не відповідають Умовам та правилам фівнансування.
 2. У випадку, якщо обставини, що знаходяться поза розумним контролем ChangeX, впливають або можуть вплинути на належну роботу цього фонду, ChangeX залишає за собою право скасувати або змінити фінансування або ці положення та умови в будь-який час, але докладе всіх зусиль, щоб уникнути надмірного розчарування заявників, якщо такі дії вважатимуться необхідними.
 3. Якщо ви стали переможцем конкурсу, ви погоджуєтеся з тим, що ChangeX, фінансовий партнер і суспільний інноватор, що стоїть за ідеєю, яку ви втілюєте, може використовувати ваше ім'я, зображення і місцезнаходження в будь-яких розумних і пов'язаних з цим рекламних цілях. Ви також погоджуєтесь брати участь у будь-якій обґрунтованій рекламі, що вимагається ChangeX або фінансовим партнером. Будь-які мотиваційні заяви, описи вашого проекту та оновлення, які ви публікуєте на сторінці вашого проекту на ChangeX, можуть бути використані в розумних і пов'язаних з ними рекламних цілях як ChangeX, партнером-фінансистом, так і суспільним інноватором, що стоїть за ідеєю, яку ви відтворюєте. Це включає в себе інформаційні розсилки, соціальні мережі, публікації в блогах та інші рекламні матеріали.
 4. Ваша заявка на фінансування та будь-які супровідні матеріали, подані до ChangeX (наприклад, мотиваційні заяви, групові фотографії або фотографії впливу, плани дій), стають власністю ChangeX після отримання і можуть бути використані фінансовим партнером для будь-яких обґрунтованих і пов'язаних з ними рекламних цілей.
 5. Будь-які зображення або відео, якими ви ділитеся на ChangeX, повинні відповідати нашим критеріям:
  • Згода батьків/опікунів повинна бути отримана для будь-яких зображень або відео за участю дітей, і будь-які зображення, завантажені на ChangeX, вважатимуться такими, що мають згоду батьків/опікунів. Окремі діти не повинні бути ідентифіковані по імені на сайті ChangeX.
  • Ви маєте дозвіл від усіх людей, зображених на зображенні або відео, на публікацію їхніх зображень або включення їх у відео.
  • Ви є власником зображення/відео або ви отримали дозвіл фотографа/відеооператора поділитися ним з ChangeX та нашими партнерами.
  • Ви маєте права/відповідні дозволи на будь-яку музику, що використовується у вашому відео.
  • У випадку, якщо нам знадобиться перевірити будь-який з вищезазначених пунктів, ви зможете надати докази наявності необхідних дозволів.
 6. Подавши заявку на це фінансування, ви:
  • Погоджуєтеся, що будь-яка особиста інформація, надана вами разом із заявкою на фінансування, може зберігатися і використовуватися тільки ChangeX і будь-яким підтримуючим партнером для адміністрування фінансування і для будь-яких інших цілей, на які ви дали явну згоду;
  • Ви можете відкликати таку згоду в будь-який час, звернувшись до ChangeX за адресою [email protected]
  • Вважається, що ви прочитали, зрозуміли і прийняли політику конфіденційності ChangeX, копію якої можна знайти на сайті https://www.changex.org/ie/sites/privacy.
 7. Наскільки це дозволено законом, ChangeX за жодних обставин не несе відповідальності або зобов'язань щодо компенсації заявникам або не приймає на себе жодних зобов'язань за будь-які втрати, збитки, тілесні ушкодження або смерть, що настали в результаті участі у фінансуванні, за винятком випадків, коли вони спричинені недбалістю ChangeX або його співробітників.
 8. Ніщо в цих умовах не обмежує і не виключає відповідальності ChangeX за смерть або тілесні ушкодження, спричинені його недбалістю, або за шахрайство (включаючи, але не обмежуючись, введенням в оману), або за те, що не може бути виключено на законних підставах.
 9. Жодне з цих умов та правил не впливає на законні права нагородженого.
 10. Якщо будь-яке положення цих положень та умов буде визнано компетентним органом недійсним або таким, що не підлягає виконанню, це не вплине на інші положення цих положень та умов, які залишатимуться чинними.
 11. Ніщо в цих положеннях та умовах не надає жодних прав третім особам відповідно до принципу первинності договору.
 12. Ці умови регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства Республіки Ірландія. Будь-які спори, що виникають у зв'язку з цими умовами (незалежно від того, чи є такі спори або питання договірними або позадоговірними за своєю природою, наприклад, позови з делікту, порушення закону або нормативно-правового акту або інші), підлягають виключній юрисдикції судів Республіки Ірландія.

Будь ласка, натисніть на стрілку вище, щоб ознайомитися із загальними умовами та правилами для заявників перед початком реалізації проекту, а потім перегляньте умови та правила для конкретних країн та партнерів фонду, а також правила конкурсу.

Умови та правила для конкретних країн

Якщо ви плануєте реалізовувати проект в одній з наведених нижче країн, будь ласка, ознайомтеся з відповідними умовами та правилами.

Бразилія

ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАФІЙ, ВІДЕО, ЗОБРАЖЕНЬ ТА ГОЛОСУ
Подаючи заявку, я ("Автор") надаю дозвіл та дозволяю "ChangeX, компанії, що знаходиться в Дубліні, Ірландія, її дочірнім та афілійованим компаніям, співробітникам, агентам та представникам, а також будь-яким компаніям, пов'язаним з розвитком фінансування ("Проект"), використовувати мої фотографії, відео, зображення, ім'я, біографічні дані, думки та голос відповідно до наведених нижче умов та правил:
 1. Автор дає дозвіл на використання та оприлюднення фотографій та відео ("Контент"), наданих ChangeX або знятих в ході Проекту, на розсуд ChangeX, включаючи, але не обмежуючись, наступним: (i) створення та відтворення змісту проекту та його резюме, уривків або частин, повністю або частково, з комерційною або некомерційною метою, усіма мовами, без обмеження часу, на будь-якому типі транспортних засобів та носіїв, а також фіксація їх на будь-якому типі матеріальної підтримки та графічних носіїв в цілому, а також зберігання їх в електронних або фізичних базах даних будь-якого характеру, в Бразилії або за кордоном; (ii) просування мерчандайзингу, реклами та маркетингової діяльності за допомогою всіх засобів комунікації, таких як Інтернет, газети, журнали, телебачення, радіо або телефонія, стаціонарна або мобільна, а також використання їх для виробництва рекламних матеріалів у будь-якому типі засобів масової інформації, включаючи друковані та цифрові матеріали, з будь-якою метою; і (iii) ведення переговорів з третіми сторонами про використання, виробництво, передачу, просування, надання та/або ліцензування Контенту або елементів Контенту на комерційній або безкоштовній основі, на власний розсуд, а також з повною автономією у вирішенні всіх і будь-яких деталей, пов'язаних з таким використанням, виробництвом, передачею, просуванням, наданням та/або ліцензуванням, включаючи, без обмежень, фінансові умови, і Автор не матиме жодних вимог або претензій щодо використання Контенту і будь-якого контракту, укладеного ChangeX, незалежно від його умов.
 2. Автор визнає і погоджується з тим, що (i) жодна з форм використання матеріалу, виробленого або отриманого ChangeX, не обмежена в часі, просторі або частоті передачі, показу або відтворення матеріалу та/або будь-яких прав, переданих в цьому документі, і ніяка додаткова винагорода не підлягає виплаті Автору; (ii) ChangeX може самостійно або через будь-якого видавця, лейбл або третіх осіб здійснювати скорочення, редагування, синхронізацію, комбінування і використовувати будь-які інші технічні ресурси, які необхідні для використання Контенту(iii) на власний розсуд ChangeX може переуступати та передавати Контент будь-якій третій стороні
 3. Автор добровільно та прямо уповноважує ChangeX, його дочірні та афілійовані компанії, співробітників, агентів та представників, а також будь-які компанії, пов'язані з Проектом, використовувати його ім'я, ім'я, по батькові, прізвище та по батькові, ім'я, біографічні дані, думки і голос, якщо це можливо, безкоштовно і без обмежень щодо кількості включень і репродукцій, часу експозиції, середовища експозиції, включення в бази даних і сканування, в інституційних або комерційних цілях, відповідно до можливостей використання, описаних в пункті 1.
 4. Автор заявляє і гарантує, що він отримав всі необхідні дозволи, пов'язані з Контентом, включаючи дозволи на використання зображення, імені, біографічних даних, думок і голосу третіх осіб, зображених у Контенті, в тому числі дітей і підлітків.
 5. Автор заявляє і гарантує, що Контент не порушує жодних прав третіх осіб, зобов'язуючись відшкодувати ChangeX будь-які претензії або скарги від третіх осіб, включаючи витрати, судові рішення, гонорари та будь-які інші витрати, понесені в результаті таких претензій.
 6. Автор визнає, що ChangeX не зобов'язаний відстежувати, оцінювати або підтверджувати відсутність порушень прав третіх осіб, пов'язаних з фотографіями та відео, якими ділиться Автор.
 7. Контент, зображення, ім'я, біографічні дані, думки та голос, дозволені цим документом, не повинні використовуватися у спосіб, що суперечить моралі, добрим звичаям та/або громадському порядку.
 8. Цей дозвіл надається на ексклюзивній, остаточній і безповоротній основі, без будь-яких обмежень щодо форми використання, редагування, розповсюдження, розголошення та/або поширення на території Федеративної Республіки Бразилія та за її межами.
 9. Подаючи заявку та погоджуючись з цим Дозволом, Автор визнає, що цей дозвіл не є жодною обіцянкою чи гарантією того, що Контент буде використаний або що він братиме будь-яку участь у Проекті.
 10. Цим Дозволом Автор також зобов'язує своїх правонаступників, родичів, спадкоємців або третіх осіб, пов'язаних з ним у будь-який спосіб, повністю дотримуватися положень та умов, викладених у цьому
 11. документі.

Колумбія

Приймаючи

ці Умови, я підтверджую, що є особою, яка досягла 18 років, і що я не страждаю на будь-яку особливу юридичну недієздатність;

ТА/або

Приймаючи ці Умови, я підтверджую, що я є законним представником Компанії або що я належним чином уповноважений та наділений повноваженнями здійснювати юридичні дії від імені Компанії перед третіми особа ми.

Мексика

 1. Приймаючи ці умови, ви заявляєте, що ви виконали всі корпоративні дії, отримали всі необхідні корпоративні та будь-які інші відповідні дозволи, а також виконали всі застосовні юридичні вимоги, необхідні для того, щоб прийняти ці умови. Ви також заявляєте, що (i) не існує жодних юридичних або будь-яких інших перешкод для участі в процесі збору коштів компанією ChangeX, а також для їх отримання та використання; і (ii) дотримання вами цих положень та умов, а також виконання всіх і будь-яких дій, що випливають з них, не порушує ваші підзаконні акти (якщо вони застосовуються), закон, указ, постанову, циркуляр, рішення, наказ, будь-яке судове рішення, яке може бути застосоване до вас, або будь-яке положення будь-якого акту, договору, угоди або будь-якого іншого договірного положення, стороною якого ви є або, яке може бути застосоване до вас.
 2. Відсутність трудових відносин/відсутність асоціації. Заявник і ChangeX цим погоджуються і визнають, що між ними, між працівниками ChangeX і Заявником, а також між працівниками Заявника і ChangeX не існує і не буде існувати жодних трудових відносин. Заявник та ChangeX заявляють, що вони є повністю незалежними, тому між ними не існує жодного зв'язку або трудових відносин, а також жодної форми товариства, асоціації, спільного підприємства, мандата, представництва, агентства, консорціуму, солідарної відповідальності, трудових відносин або будь-яких інших подібних відносин, а також між будь-яким з них та будь-якими постачальниками та/або субпідрядниками іншого. У зв'язку з цим розуміється, що ChangeX та Заявник будуть самостійно відповідальними сторонами за виплату заробітної плати, законних пільг, внесків, податків, прав та будь-якого виду зобов'язань, передбачених законодавством, щодо своїх працівників.
 3. Згода батьків/опікунів повинна бути отримана для будь-яких зображень або відео за участю дітей, і будь-які зображення, завантажені на ChangeX, вважатимуться такими, що мають згоду батьків/опікунів. Окремі діти не повинні бути ідентифіковані по імені на сайті ChangeX. Незважаючи на вищесказане, згода батьків або опікунів неповнолітніх або недієздатних осіб повинна бути отримана за допомогою повідомлення про конфіденційність і форми угоди про дозвіл. Ви повинні переконатися, що всі батьки або опікуни підписали форму дозволу на появу неповнолітніх, яку можна знайти тут.
 4. Ви повинні переконатися, що всі дорослі, які з'являються на будь-якому зображенні, підписали форму Appearance Release, яку можна знайти тут.
 5. Заявник та ChangeX беруть на себе за власний рахунок цивільні, податкові, адміністративні, регуляторні та будь-які інші зобов'язання та відповідальність, які можуть виникнути у кожного з них, що випливають з цих умов, з участі у фондах та/або впровадження та виконання проектів. У зв'язку з цим заявник погоджується відшкодувати та захистити ChangeX, його дочірні та/або афілійовані компанії, а також його відповідних посадових осіб, директорів та співробітників від будь-яких претензій третіх осіб та/або державних органів, що є результатом або пов'язані з будь-якими діями або бездіяльністю заявника та/або його відповідних посадових осіб, директорів та співробітників, а також відшкодувати та захистити ChangeX, його дочірні та/або афілійовані компанії, а також його відповідних посадових осіб, директорів та співробітників від будь-яких збитків, претензій, позовів, скарг, штрафів, санкцій або позовних вимог, що випливають із або є наслідком (i) невиконання заявником будь-якого із зобов'язань, що випливають з цих умов; (ii) неправдивості або неточності будь-яких заяв, зроблених заявником; і (iii) будь-яких претензій будь-якого характеру, включаючи, але не обмежуючись цивільними, адміністративними, регуляторними, податковими, трудовими та/або будь-якими іншими; при цьому, однак, мається на увазі, що заявник не зобов'язаний відшкодовувати ChangeX будь-які збитки, претензії, вимоги, скарги, штрафи, санкції або позови, які випливають або є наслідком навмисних неправомірних дій або грубої недбалості ChangeX.
 6. Заявник зобов'язується отримати, оформити, поновити, запросити і мати в будь-який час будь-яку ліцензію, дозвіл, санкцію та/або концесію перед будь-яким компетентним державним органом, які можуть знадобитися для використання і застосування коштів, а також для реалізації та виконання проекту, який буде розроблятися. Аналогічно, він зобов'язаний подавати будь-які повідомлення, заяви та/або нотифікації, які можуть знадобитися для тих самих цілей, до будь-яких державних органів. Загалом, заявник погоджується дотримуватися чинного законодавства; визнаючи в цьому акті, що ChangeX лише надає ресурси для реалізації проектів, не набуваючи і не беручи на себе жодної відповідальності за їх розробку та виконання, що є єдиною та виключною відповідальністю заявника.
 7. Подавши заявку на це фінансування, ви:
  • Погоджуєтесь постійно та за власний рахунок дотримуватись чинного законодавства про захист персональних даних фізичних осіб. У разі збору персональних даних від будь-якої фізичної особи, яка бере участь у розробці проекту (включаючи, без обмежень, будь-якого працівника або агента заявника або будь-якої третьої сторони - фізичної особи) та/або є бенефіціаром проекту, ви повинні отримати згоду таких осіб та ознайомити їх з відповідним повідомленням про конфіденційність. Для цих цілей ви повинні використовувати форму повідомлення про конфіденційність та угоду про надання дозволу, яку можна знайти тут. Якщо у вас вже є повідомлення про конфіденційність, яке застосовується для цілей, пов'язаних з проектом, ви погоджуєтеся постійно перевіряти, щоб таке повідомлення містило всі елементи, описані у форматі повідомлення про конфіденційність за посиланням та в угоді про надання дозволу; зокрема, воно повинно передбачати передачу персональних даних, включаючи згоду власника на таку передачу. У будь-якому випадку, ви зобов'язані передати ChangeX повідомлення про конфіденційність і цілі, для яких власник персональних даних передав їх;
  • Визнати і погодитися з тим, що ChangeX International є і буде єдиним і ексклюзивним власником всіх прав, титулів та інтересів щодо (i) розробку, реалізацію, участь і застосування ресурсів та підтримку для реалізації проектів, які здійснює ChangeX; (ii) зйомки, записи та фотографії, зроблені та отримані (мною або будь-якою іншою третьою стороною) у зв'язку з проектами ChangeX, які здійснює ChangeX (включаючи всі фільми, фотографії та інші записи, в тому числі відзняті матеріали та закулісні матеріали); та (iii) всю інформацію, включаючи інформацію, що ідентифікує особу, таку як ім'я, зображення, зовнішність, голос, біографічні, професійні та особисті дані, підпис, інші особисті характеристики, приватну інформацію, та/або всі матеріали, отримані та/або створені мною та/або третіми особами у зв'язку з проектами, які виконує ChangeX, включаючи всі авторські права та інші права інтелектуальної власності на них, протягом найдовшого терміну, дозволеного законом, та по всьому світу. Цим я зобов'язуюсь вживати всіх таких заходів і дій, які можуть час від часу бути необхідними для захисту, поваги, охорони і забезпечення дотримання прав, які я визнаю за ChangeX; включаючи, але не обмежуючись цим, переуступку, передачу, відмову і/або відкликання будь-якого титулу або прав, на які я можу мати право і які можуть бути необхідними для таких цілей, а також підтвердження того, що ніякої додаткової винагороди мені не належить у зв'язку з такими діями або в будь-якій іншій якості. Так само я зобов'язуюсь здійснювати дії, які є необхідними та відповідають моїм повноваженням, щоб особи, які беруть участь у реалізації проектів, визнали право, яке має ChangeX.

Правила та умови партнерів фонду

Деякі з наших партнерів з фінансування мають додаткові умови та положення, пов'язані з їх фінансуванням, будь ласка, ознайомтеся з ними перед тим, як розпочати свій проект.

LEGO Foundation

 • Політичні діячі та/або політичні організації не мають права подавати заявки.
 • Релігійні діячі та/або релігійні організації можуть подавати заявки за умови, що проекти охоплюють усіх членів громади, незалежно від релігійних переконань чи їх відсутності.
 • Заявники повинні надати довідку про відсутність судимості або еквівалентний документ, а у випадку організацій - свідоцтво про реєстрацію юридичної особи.

AWS

Якщо ви стали переможцем конкурсу, приймаючи це фінансування, ви підтверджуєте, що його отримання не заборонено і не суперечить жодним чинним законам, нормативним актам чи обов'язковим до виконання розпорядженням, зокрема чинним правилам чи політикам у сфері етики та закупівель, що його отримання не створить конфлікту інтересів для [Amazon Web Services, Inc. ("AWS")] або її афілійованих осіб, а також, що немає жодних поточних конкурентних закупівель хмарної інфраструктури, для яких отримання вами цієї вигоди могло б завадити AWS або її афілійованим особам брати участь у конкурсі. Пропонуючи вам це фінансування, ні компанія AWS, ні її афілійовані особи не очікують сприятливого або іншого вигідного ставлення, і наша підтримка не має на меті винагородити або вплинути на будь-яку ділову активність або конкурентну пропозицію, і пропонується незалежно від будь-якої минулої, поточної або майбутньої комерційної угоди.

Microsoft

Якщо ви стали переможцем конкурсу, ви погоджуєтеся дотримуватися наступних правил Microsoft:

 • Антидискримінація: Корпорація Майкрософт не вважає неприбуткову організацію такою, що має право на отримання корпоративних благодійних пожертв, якщо її політика або місія передбачає дискримінацію при прийомі на роботу, оплаті праці, просуванні по службі, звільненні, виході на пенсію, навчанні, програмах та/або послугах на основі раси, кольору шкіри, статі, національного походження, релігії, віку, інвалідності, гендерної ідентичності або самовираження, сімейного стану, вагітності, сексуальної орієнтації, політичних поглядів, членства в профспілках або статусу ветерана. Єдиним винятком з цієї політики є релігійні організації, на які не поширюється дія законів, що забороняють таку дискримінацію. Релігійна організація повинна надати довідку про те, що "Моя організація є релігійною організацією, яка не підпадає під дію законів, що забороняють таку дискримінацію".
 • Надійні представники

Accenture

Щоб уникнути сумнівів, Accenture не несе відповідальності перед будь-якою стороною у зв'язку з будь-якою заявкою, фінансуванням або проектом і не є стороною будь-якої угоди із заявником.

Примітка від ChangeX: якщо у вашому регіоні діють два фонди, які спрямовують кошти на одні й ті ж ідеї та в один і той же регіон, але з різних партнерських джерел, вам буде виділено фінансування, виходячи з наявності фінансування для обраної вами ідеї. Якщо для обраної вами ідеї немає фінансування в одному фонді, ми автоматично спробуємо знайти фінансування для вас в іншому фонді, в цьому випадку партнер фонду може змінитися в процесі подачі заявки.

Правила подачі заявок

На що спрямоване фінансування, доступне на ChangeX?

Усі види фінансувань ChangeX спрямовані на підтримку існуючих груп та/або окремих осіб (після того, як вони сформують команду), щоб розпочати новий проект з числа доступних проектів або розширити існуючий проект, з кінцевою метою покращення якості життя громад.

Заявники обирають проект, який вони хочуть розпочати, виходячи з потреб своєї громади, з портфоліо ідей на сайті ChangeX, або ж подають вже існуючий проект, якщо він відповідає зазначеним критеріям.

Управління всіма проектами має бути інклюзивним і доброзичливим, а будь-які заходи, організовані в рамках вашого проекту, повинні відповідати будь-яким відповідним рекомендаціям у сфері громадського здоров'я.

Критерії

Усі заявники повинні відповідати наступним критеріям:

 • Проект повинен стосуватися принаймні однієї з тем фонду.
 • Проекти повинні реалізовуватися в межах території, на яку надається фінансування.
 • Якщо заявка на грант перевищує 6 000 євро (або еквівалент), заявник повинен бути зареєстрованою благодійною організацією в країні, де він працює.
 • Заявники повинні бути не молодше 18 років або мати дозвіл опікуна на подачу заявки на фінансування.

Дата відкриття

Будь ласка, зверніться до сторінки фонду для отримання інформації про те, коли фонд приймає заявки, включаючи дату відкриття, дату закриття та дату повідомлення, коли заявники будуть поінформовані про те, чи було виділено їм фінансування чи ні.

На що можна використати фінансування?

Фінансування може бути використане для покриття прямих витрат, пов'язаних зі створенням або підтримкою нового чи існуючого проекту.

Наприклад, кошти можуть бути використані на оренду приміщення, страхові внески, насіння та посадковий матеріал, інструменти, оплату навчання; або інші матеріали, які можуть знадобитися для проекту, що принесе користь вашій громаді.

ChangeX не несе відповідальності за відшкодування будь-яких витрат, понесених заявниками до виділення коштів ChangeX.

У виняткових випадках заявники можуть звернутися до ChangeX за письмовим дозволом на здійснення витрат до виділення коштів. Письмовий дозвіл надається на власний розсуд ChangeX. Виплати будуть здійснені тільки в тому випадку, якщо ChangeX визнає, що всі відповідні вимоги виконані.

Будь-які потенційні податкові наслідки, вимоги до звітності та згоди третіх сторін є виключно відповідальністю та обов'язком одержувача фінансування.

На що не можна використовувати фінансування?

Кошти не можуть бути використані для заохочення або участі в злочинних актах насильства, тероризму, злочинах на ґрунті ненависті, знищення будь-якої держави, дискримінації за ознаками раси, національного походження, релігії, військового та статусу ветерана, інвалідності, статі, віку, ґендерної ідентичності або сексуальної орієнтації, а також для підтримки будь-яких суб'єктів, які займаються такою діяльністю.

Фінансування не може бути використане для покриття витрат на вже виконану роботу і не може бути використане для чогось, що не пов'язано зі створенням і підтримкою нового або існуючого громадського проекту. Фінансування не може бути використане для просування релігійних ідей, неблагодійної діяльності, спонсорства чи збору коштів. Кошти не можуть бути використані як оплата членам групи за їхню роботу над проектом.

Вимоги до звітності та фінансування

В обмін на будь-яке фінансування, яке ви можете отримати, ви зобов'язані поділитися результатами вашого нового проекту з ChangeX.

Фінансування, виділене на ваш новий проект, ділиться на два етапи.

Перший платіж можна отримати після успішного завершення 30-денного випробування на сайті ChangeX. Для осіб або організацій, які вирішили повторити один з наявних проектів на ChangeX, під час 30-денного випробування необхідно зробити кілька кроків, які демонструють готовність і здатність вас або вашої громадської групи розпочати або розширити проект. Сюди входить планування телефонного дзвінка підтримки з членом команди ChangeX; організація зустрічі команди; публікація фотографії вашої зустрічі та надання розповіді про те, на що ви витратите фінансування, ваші наступні кроки як групи, і як ви сподіваєтеся, що проект в кінцевому підсумку принесе користь вашій громаді. Для осіб або організацій, які були відібрані для отримання фінансування на розширення існуючого проекту, 30-денний конкурс вимагає від вас лише надіслати фото команди та надати оновлену інформацію про свій проект після того, як ви отримаєте повідомлення про успішну заявку на отримання гранту і до отримання першого платежу.

Другий платіж буде виданий вам після того, як ви заповните опитування щодо впливу, яке продемонструє результати вашого проекту.

Опитування буде доступне для заповнення на вашій сторінці на платформі ChangeX через два місяці після того, як ви подали заявку на початок проекту. Ви отримаєте нагадування про заповнення цього опитування на електронну пошту, і у вас буде до шести місяців після того, як ви подали заявку на участь в опитуванні, щоб заповнити його. Вас попросять відповісти на такі питання, як кількість бенефіціарів, на яких вплине ваш проект, а також на конкретні питання, пов'язані з ідеєю, яку ви почали реалізовувати. На цьому етапі вас також попросять поділитися фотографіями, які демонструють, що ваш проект працює і має вплив. Ці фотографії повинні показувати вашу групу в дії, і в ідеалі вони повинні бути зроблені під час будь-яких значущих подій, наприклад: висаджування рослин, тренінгів, семінарів або зустрічей з планування, а також включати якомога більше членів вашої організаційної групи та бенефіціарів.

Дуже важливо, щоб ви зберігали всі квитанції та записи про те, як витрачається будь-яке фінансування, яке ви можете отримати, оскільки ChangeX буде збирати та перевіряти ці квитанції перед тим, як виділити другий транш фінансування.

Якщо квитанції не можуть бути надані, якщо буде виявлено, що кошти були витрачені на інші витрати, ніж ті, що пов'язані зі створенням або підтримкою нового громадського проекту, або якщо проект не відповідає вимогам початкового плану проекту, подальші кошти на цей проект не будуть виділені, і ChangeX залишає за собою право повернути кошти, які вже були розподілені. Заявник буде позбавлений права подавати заявки на будь-які наступні гранти через ChangeX на невизначений термін.

Кілька заявок

Кожна особа має право подати лише одну заявку на реплікацію та одну заявку на відкритий грант для отримання фінансування. Існуючі громадські групи можуть подати заявку та отримати фінансування на реалізацію до трьох різних портфоліо ідей, якщо кожна заявка та проект, що буде реалізовуватися, будуть подані та очолені різними членами команди організації. Проекти, що реалізуються в одному місці, повинні бути різними та взаємодоповнюючими.

Сім'я

Члени сім'ї та близькі родичі співробітників ChangeX або партнерів фонду не мають права подавати заявки на фінансування.

Як подати заявку Після того, як ви

переконалися, що відповідаєте всім вищезазначеним критеріям, ви можете перейти на сторінку фонду і вибрати один з двох шляхів: або вибрати ідею з портфоліо перевірених ідей і зареєструватися, щоб почати її реалізацію; або, якщо ви вже працюєте над проектом у вашій громаді, який ви хочете розширити, виберіть опцію подачі власного проекту.

Розмір фінансування, доступного для вашого проекту, залежить від того, яку ідею ви обрали для початку. Для перевірених портфоліо ідей сума фінансування зазвичай становить від $500 до $5,000 (суму фінансування, доступну для кожної ідеї, можна знайти на веб-сторінці кожної ідеї; сума фінансування відповідає вартості запуску кожного проекту). Для вашого власного, вже існуючого громадського проекту є три доступні ціни: $1,000, $5,000 та $10,000, залежно від потреб. Після того, як ви заповните форму заявки на будь-який з варіантів, вам буде виділено фінансування та створено власну сторінку на платформі ChangeX, де ви зможете виконати кілька простих кроків, щоб отримати доступ до виділеного фінансування. Ви зможете отримати доступ до фінансування двома платежами; перший платіж розблокується після завершення 30-денного випробування, а другий - після демонстрації результатів вашого проекту. Якщо ви не завершите 30-денний виклик протягом відведеного періоду часу (30 днів з моменту реєстрації), ваше фінансування буде перерозподілено на іншу групу і більше не буде доступним для вас.

Для того, щоб отримати фінансування, ви повинні мати банківський рахунок.

Після успішного розблокування коштів вам буде запропоновано ввести банківські реквізити на сайті ChangeX, щоб полегшити банківський переказ. У деяких випадках, крім банківських реквізитів, вас попросять надати скановану копію водійського посвідчення або паспорта для додаткової перевірки. ChangeX не буде передавати або зберігати банківські реквізити або дані водійського посвідчення/паспорта заявника; цим процесом керує Stripe. Політику конфіденційності Stripe можна переглянути тут: https://stripe.com/privacy.

Після того, як ви завершите своє випробування і введете свої банківські дані, ChangeX розгляне вашу заявку, щоб переконатися, що всі елементи випробування були успішно виконані.Після цього буде здійснено оплату, і переказ займе в середньому 4 робочі дні, щоб досягти банківського рахунку заявника.

Після завершення фінального дослідження впливу, воно також буде переглянуте, щоб переконатися, що проект є активним і необхідний другий транш фінансування.

Після цього буде здійснено платіж, і переказ займе в середньому 4 робочі дні, щоб досягти банківського рахунку заявника.

ChangeX на власний розсуд вирішує, які заявники будуть прийняті, на що можуть бути використані кошти, вимоги до документації та чи були дотримані відповідні критерії для виплати, до затвердження проекту.

ChangeX може запросити додаткову інформацію та документацію, якщо обґрунтовано вважатиме це необхідним, а також може встановити додаткові обґрунтовані вимоги або критерії під час процесу подання заявки або протягом усього проекту.

Доступна підтримка

щоб дати вам найкращі шанси на успіх у запуску вашого нового проекту, ChangeX надасть вам певну підтримку, ресурси та інструменти.

До них відносяться 5-кроковий посібник, що стосується ідеї, яку ви починаєте, загальне керівництво по запуску проектів у вашій громаді, дзвінок з членом команди ChangeX (який є обов'язковим кроком для завершення 30-денного випробування), підтримка електронною поштою, локальна веб-сторінка для управління вашою командою і попередні історії стартапів для надання інформації та натхнення.

Доступність

Якщо вам потрібна додаткова підтримка для завершення процесу подання заявки або доступу до ресурсів, будь ласка, зв'яжіться з [email protected]і ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти.

Звідки надходить фінансування?

Фінансування надається різними партнерами ChangeX. ChangeX несе повну відповідальність за управління фінансуванням, включаючи відбір заявників, підтримку на початковому етапі, розподіл коштів та відстеження впливу.

Поширення інформації про ваш проект у ЗМІ або в соціальних< мережах

Ми заохочуємо вас ділитися новинами про ваш громадський проект через місцеві ЗМІ або в соціальних мережах, щоб знайти людей, які приєднаються і підтримають ваш проект, або просто поділитися позитивними новинами з ширшою спільнотою. Під час спілкування зі ЗМІ ми просимо вас згадати джерело фінансування вашого проекту. Наприклад, ви можете сказати: "Проект став можливим завдяки фінансуванню та підтримці ChangeX".

Будь ласка, прочитайте про правила та критерії 30 денного випробування, натиснувши на стрілку вище.

Політика захисту дітей

Політика захисту дітей ChangeX

ChangeX опосередковано взаємодіє з тисячами дітей в контексті підтримки місцевих громад для запуску низки інновацій на платформі ChangeX.

ChangeX зобов'язується вживати необхідних заходів для підтримки захисту дітей. У ChangeX ми дбаємо про благополуччя та безпеку дітей і визнаємо наш основний обов'язок піклуватися про дітей, з якими ми безпосередньо взаємодіємо, а також нашу відповідальність за те, щоб соціальні інновації, з якими ми працюємо, та місцеві організації, які безпосередньо взаємодіють з дітьми через запуск інновацій на платформі ChangeX, також були віддані цьому обов'язку піклуватися про дітей і були забезпечені відповідною інформацією, необхідною для виконання цього обов'язку.

ChangeX дотримується політики нульової толерантності до жорстокого поводження з дітьми в будь-якій формі. Люди, які працюють на ChangeX або пов'язані з ним, повинні завжди поводитися з дітьми гідно і з повагою.

Сфера дії

політики захисту дітей

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, дитина визначається як особа віком до 18

років.

Ця політика охоплює всіх дітей, з якими ми взаємодіємо безпосередньо та опосередковано через наших стратегічних партнерів і місцеві громади. Вона також включає всіх молодих людей віком до 18 років, які працюють або співпрацюють з ChangeX або нашими партнерами.

ChangeX працює в різних географічних контекстах, де ідеї та законодавство, пов'язані з дітьми та захистом дітей<, відрізняються.

ChangeX прагне забезпечити позитивний досвід для всіх дітей, і до них потрібно ставитися з гідністю та повагою, незалежно від того, де ми працюємо.

Всі співробітники ChangeX та інші особи, які діють від імені ChangeX, зобов'язані дотримуватися цієї політики.

Жорстоке поводження з дітьми є неприпустимим, і всі співробітники ChangeX, а також партнери та афілійовані особи повинні дотримуватися закону Правила.

захисту дітей ChangeX

Співробітники ChangeX, партнери та інші особи, які представляють ChangeX, а також команди соціальних інновацій та місцеві громадські організації, які запускають інновації на платформі ChangeX, ніколи не повинні:

бити
 • , іншим чином фізично нападати або фізично ображати дітей.
 • вступати в сексуальні стосунки або мати сексуальні стосунки з особами, які не досягли 18-річного віку або віку, з якого настає повноліття в країні де вони здійснюють свою діяльність.
  • Помилкова думка щодо віку дитини не є виправданням.
  • розвивати стосунки з дітьми, які можуть бути розцінені як експлуатація або насильство.
  • діяти у будь-який спосіб, що може бути насильством або наражати дитину на ризик насильства.
  • використовувати мову, робити пропозиції або давати поради, які є недоречними, образливими чи насильницькими.
  • поводитися фізично неприйнятним або сексуально провокуючим чином
  • залишати
  • дитину/дітей, з якими вони працюють, на ніч у себе вдома без нагляду, крім виняткових обставин і попереднього дозволу безпосереднього керівника
  • спати в одному ліжку
  • з дитиною, з якою вони працюють
  • спати в одній кімнаті з дитиною, з якою вони працюють, крім виняткових обставин і попереднього дозволу безпосереднього керівника
  • робити для дітей речі особистого характеру, які вони можуть зробити самі
  • потурати,
  • або брати участь у поведінці дітей, яка є незаконною, небезпечною або образливою
  • діяти таким чином, щоб присоромити, принизити, образити або принизити дітей, або іншим чином здійснювати будь-яку форму емоційного насильства
  • дискримінувати, проявляти несправедливе диференційоване ставлення або прихильність до певних дітей, виключаючи інших
  • проводити надмірно багато часу наодинці з дітьми, подалі від інших, що може бути витлумачено як неналежне
  • показувати
  • дитині неприйнятні зображення, фільми та веб-сайти, включаючи порнографію та екстремальне насильство.
  • ставити
  • себе в становище, коли вони стають вразливими до звинувачень у неправомірній поведінці.

  Це не є вичерпним або ексклюзивним переліком. Співробітники, партнери та інші представники повинні завжди уникати дій або поведінки, які можуть призвести до спотворення інформації про поведінку, являти собою недобросовісну практику або потенційно образливу поведінку.

  Співробітники

  ChangeX, партнери та інші особи, які представляють ChangeX, а також команди соціальних інновацій та місцеві громадські організації, які впроваджують інновації на платформі ChangeX, повинні:

  • слухати, цінувати та поважати всіх дітей.
  • знати культуру, в якій ви працюєте, а також відповідну поведінку та мову в оточенні дітей.
  • уважно вислуховувати дітей, якщо у них виникають проблеми
   • як співробітник або волонтер, реалізовувати проекти в безпечній, веселій та позитивній манері
   • давати дітям зрозуміти, що ви завжди готові їм допомогти.

   Ресурси

   1. Відповідне навчання з питань захисту дітей:
   2. Щоб повідомити про будь-які підозри щодо жорстокого поводження з дітьми, ви можете заповнити форму через систему звітності ChangeX та/або подати свою заяву через платформу для викривачів Фонду the LEGO Foundation.

Якщо у вашому проекті будуть задіяні будь-яким чином діти, будь ласка, ознайомтеся з політикою захисту дітей ChangeX, натиснувши на стрілку вище.

×