1. Inledning

Detta är de villkor som styr användningen av www.changex.org , ("Website") och avtalet som fungerar mellan oss och dig ( "Termer"). Webbplatsen ägs och drivs av ChangeX International ("ChangeX") ("us"/"vår"/"vi") och dessa villkor anger alla användares rättigheter och skyldigheter ("you"/"your") i förhållande till din användning av webbplatsen. Läs noga igenom dessa villkor och våra Privacy Policy Och Cookie Policy Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av de då gällande villkoren och vår integritets- och cookiepolicy. Vi kan när som helst och utan föregående meddelande revidera villkoren och informationen på webbplatsen. Om du inte samtycker till dessa villkor eller sekretess- och cookiepolicyn, vänligen avstå från att använda webbplatsen.

Vi kan när som helst och utan föregående meddelande revidera villkoren och informationen på webbplatsen. Om du inte samtycker till dessa villkor, vår integritetspolicy eller cookiespolicy, vänligen avstå från att använda webbplatsen. Vid fortsätt användning av webbplatsen anses du ha accepterat alla uppdateringar av dessa villkor.

2. Information om oss

ChangeX är en plattform med beprövade idéer för alla som vill stärka sitt lokalsamhälle. ChangeX tillåter personer att upptäcka beprövade idéer och ger all information och allt stöd de behöver för att förverkliga dessa idéer i sina lokalsamhällen. På webbplatsen kan människor registrera sig för att använda tjänster vi tillhandahåller för att göra det lättare att få igång en idé i ett lokalsamhälle, som att ansluta till ett nätverk av change-makers, skapa sina egna sidor för sina lokala projekt, ladda ner guider till de främjade idéerna, få direkt stöd från ChangeX-teamet eller posta frågor och annat innehåll på webbplatsen. ChangeX International är en företag hemmahörande i Irland med välgörenhetsstatus (företagsnummer: 555232, registrerat välgörenhetsnummer: 21264) och har sitt säte på Dogpatch Labs, CHQ Building, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1.

Om du har några frågor om dessa villkor, vår integritetspolicy eller cookiepolicy, vänligen kontakta oss på Dogpatch Labb, CHQ Building, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1 eller på [email protected].

3. Tillgång till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats tillåts tillfälligt, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra tjänsten som vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på den, alltid kommer att finnas tillgänglig eller vara oavbruten. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon period.

Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen, eller hela webbplatsen, till användare som har registrerade hos oss.

Om du väljer, eller får, en användaridentifieringskod, ett lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla sådan information som konfidentiell, och du får inte lämna ut den till tredje part. Vi har rätt att inaktivera alla användaridentifieringskod eller lösenord, oavsett om de väljs av du eller tilldelas av oss, när som helst, om vi anser att du har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i villkoren.

Vi erbjuder användare möjligheten att använda Facebook-inloggning för att komma åt vår webbplats. För att utnyttja detta alternativ samtycker användare till förse oss med personuppgifter från deras Facebook-konto, bland annat deras namn, e-postadress och profilbild. Personuppgifter som vi får kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information se  https://developers.facebook.com/docs/facebook-login.

Du är ansvarig för att göra alla arrangemang som krävs för att du ska ha tillgång till webbplatsen. Du är också ansvarig för att alla personer som besöker webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och att de följer dem.

4. Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter på webbplatsen (utom där specifikt identifieras som innehåll från tredje part) och i det material som publiceras på det. Dessa verk skyddas av tillämpliga immateriella rättigheter och andra lagar runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

När det gäller allt material som du skickar in till eller publicerar på webbplatsen ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera sådant material i alla medier, tillsammans med rätten att underlicensiera sådana rättigheter endast för de ändamål som anges på webbplats.

Du får inte ändra papper eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt Och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik separat från eventuell medföljande text.

Vår status (och för alla identifierade bidragsgivare) som upphovsmän till material på webbplatsen måste alltid vara erkänd.

Du får inte använda någon del av materialet på webbplatsen för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av webbplatsen i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, enligt vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material som du har gjort.

5. Beroende av information som publiceras

Kommentarer och annat material som publiceras på webbplatsen är inte avsedda att uppgå till råd om vilka bör placeras. Vi frånsäger oss därför allt ansvar och allt ansvar som uppstår till följd av allt beroende av sådant material av någon besökare på webbplatsen, eller av någon som kan informeras om något av dess innehåll.

Vi är inte ett investeringsbolag och vi ger inte råd av något slag, inklusive utan begränsning till investeringar, juridik, redovisning, finans, due diligence, förvärv eller bankrådgivning. Du är ansvarig för genomföra alla undersökningar och tillbörlig aktsamhet om arten av alla frågor, inklusive utan begränsning investeringar, abonnemang eller förvärv av hela eller delar av något företag eller en tillgång, som kan komma till din uppmärksamhet som ett resultat av åtkomst till vår webbplats.

6. Användning av minderåriga och användaridentitet

Minderårigas användning av vår webbplats under 16 år är avhängigt samtycke från deras förälder eller vårdnadshavare. Det är viktigt att vi föräldrar, vårdnadshavare eller andra ansvarsfulla vuxna som tillåter barn att använda internet kommunicerar med barn om deras säkerhet online.

ChangeX är en gemenskap som uppmuntrar öppen delning av idéer med vänner. För att upprätthålla en säker miljö för detta kräver vi att användarna anger sin verkliga identitet när de skapar en profil så att andra användare vet vem de delar med sig till.

Det är dock omöjligt för oss att med säkerhet avgöra om en användare verkligen är den person som han eller hon utger sig för att vara. Vi tar därför inget ansvar för användarnas faktiska identitet. Du är ensam ansvarig för att kontrollera andra användares faktiska identitet.

7. Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera webbplatsen regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om behovet uppstår kan vi avbryta tillgången till vår webbplats eller stänga den på obestämd tid. Allt material på webbplatsen kan vara inaktuellt vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Varje gång du använder vår webbplats är du bunden av de då gällande villkoren, vår sekretesspolicy och vår cookie-policy, och du bör granska dessa varje gång du går in på och använder vår webbplats för att försäkra dig om att du är nöjd med dem.

8. Vårt ansvar

Materialet som visas på webbplatsen tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier för dess noggrannhet.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag utesluter vi och tredje parter med anknytning till oss härmed uttryckligen av:

 • inkomster eller intäkter.
 • avslutning av verksamheten,
 • förlust av vinster eller kontrakt.
 • förväntade besparingar.
 • data;
 • av goodwill,
 • varade ledning eller kontorstid; och för alla andra förluster eller skador av något slag, dock uppstår och om orsakas av tort (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om förutsebara.

Ingenting i detta avsnitt 8 påverkar vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet, eller vårt ansvar för bedräglig vilseledande information eller vilseledande information om en grundläggande fråga, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

9. Information om dig och dina besök på webbplatsen

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy. Genom att använda webbplatsen kan du samtycka till sådan behandling och du garanterar att all information som tillhandahålls av dig är korrekt och att du har samtycke från alla vars personuppgifter har lämnats ut, för sådan behandling av deras personuppgifter.

10. Begränsad användning

Du får endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 • på något sätt som bryter mot tillämplig lokal, nationell eller internationell rätt eller förordning.
 • på något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.
 • Att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt.
 • Att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med våra innehållsstandarder (se avsnitt 12 nedan).
 • Att sända, eller få någon att sända, oönskad eller otillåten reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande uppmaning (skräppost).
 • Att överföra data, skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangenttryckningsloggare, spionprogram, adware eller andra skadliga program eller liknande datakoder som är utformade för att inverka negativt på driften av datorprogram eller hårdvara. Du samtycker också till:
  • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller återsälja någon del av vår webbplats i strid med bestämmelser i dessa villkor.
  • Att inte komma åt utan behörighet, störa eller skada:
   1. någon del av vår webbplats;
   2. utrustning eller nätverk där vår webbplats lagras;
   3. programvara som används i tillhandahållandet av vår webbplats; eller
   4. utrustning eller nätverk eller programvara som ägs eller används av någon tredje part. Du kan rapportera alla aktiviteter från någon annan användare som bryter mot gällande lagar och/eller dessa villkor genom att skicka e-post till oss på [email protected].

11. Transaktioner som ingås via vår webbplats

Avtal som bildas via webbplatsen eller som ett resultat av besök från dig styrs av villkoren för sådana avtal som enbart ska vara en fråga mellan dig och de andra parterna i sådana avtal och vi ska inte på något sätt vara ansvariga för eller garantera något som rör sådana avtal. Huruvida det är önskvärt att ingå sådana avtal och om de är verkställbara ska enbart vara en fråga för dig att avgöra.

12. Betalningsbehandlingstjänster

Betalningsbehandlingstjänster för användare på ChangeX tillhandahålls av Stripe och omfattas av Stripe Connected Account Agreement, som omfattar Stripe Användarvillkor (gemensamt "Stripe-tjänsteavtalet"). Genom att godkänna villkoren eller fortsätta att fungera som användare på ChangeX, samtycker du till att vara bunden av StripeServices Agreement, så som det kan ändras av Stripe från tid till annan. Som ett villkor för att ChangeX ska möjliggöra betalningsförmedlingstjänster genom Stripe, samtycker du till att förse ChangeX med korrekt och fullständig information om dig och ditt företag, och du godkänner att ChangeX delar den och transaktionsinformation som är relaterad till din användning av betalningsförmedlingstjänsterna som tillhandahålls av Stripe.

13. Innehållsstandarder

Dessa innehållsstandarder gäller allt material som du bidrar med till vår webbplats och till alla interaktiva tjänster som är kopplade till dem. Du måste följa både andan och reglerna i följande standarder. Standarderna gäller för varje del av ett bidrag såväl som för hela bidraget. Bidragen skall

 • Vara korrekta (där de uppger fakta).
 • Vara autentiska (där de uppger åsikter); och
 • Följa tillämplig lag i alla länder från vilka de är publiceras. Bidragen får inte
  • Innehålla material som är ärekränkande för annan person,
  • Kränka personers dataskydd eller integritetsrättigheter.
  • Innehålla material som är obscent, stötande, hatiskt eller uppviglande;
  • Främja sexuellt explicit material;
  • Främja våld;
  • Främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • Gör intrång i patent, upphovsrätt, databasrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet hos andra personer.
  • Vara sannolik att lura en annan person;
  • Vara i strid med en rättslig skyldighet som är skyldig en tredje part, såsom avtalsenlig skyldighet eller en förtroendeskyldighet.
  • Beskydda all olaglig verksamhet,
  • Hota, missbruka eller inkräkta på någon annans privatliv, eller orsaka irritation, olägenheter eller onödiga ångest;
  • Vara troligt att trakassera, uppröra, genera, larma eller irritera en annan person;
  • Användas för att utge sig för att vara någon person, eller för att förvränga din identitet eller anknytning till någon person.
  • Ge intryck av att de kommer från oss, om så inte är fallet, eller
  • Förespråka, främja eller hjälpa till med olagliga handlingar som (endast som exempel) intrång i upphovsrätten eller missbruk av datorer.

14. Ladda upp material till vår webbplats

När du använder dig av en funktion som gör det möjligt för dig att ladda upp material till webbplatsen, eller att ta kontakt med andra användare av webbplatsen, måste du följa alla tillämpliga lagar och de innehållsstandarder som anges i avsnitt 12. Du garanterar att alla sådana bidrag uppfyller gällande lagar och våra innehållsstandarder och du ersätter oss för varje brott mot denna garanti.

Allt material som du laddar upp till vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt, och vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och avslöja sådant material till tredje part i vilket syfte som helst. Vi har också rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att material som du har lagt upp eller laddat upp på webbplatsen utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

Vi är inte ansvariga, eller ansvariga gentemot någon tredje part, för innehållet eller riktigheten i material som publiceras av dig eller någon annan användare av webbplatsen.

Vi har rätt att ta bort material eller inlägg som du gör på webbplatsen om vi anser att materialet inte uppfyller innehållsstandarderna (se avsnitt 12 ovan), och vi ska informera dig om att materialet har tagits bort inom en rimlig tidsperiod.

15. Virus, hackning och andra brott

You must not misuse the website by deliberately introducing viruses, Trojans, worms, logic bombs, keystrokes loggers, spyware, adware or other material that is malicious or technologically harmful or similar computer code that is designed to adversely affect the operation of computer software or hardware. You may not attempt to unauthorized access to the Site, the server on which the Site is hosted or any server, computer or database connected to the Website. You may not attack the Site via a denial of service attack or a distributed denial-of-service attack.

Genom att bryta mot denna bestämmelse kan du begå ett brott enligt Criminal Justice (Theft andFraud Offences) Act 2001, Criminal Damage Act 1991 och Criminal Justice Act 2011 eller annan tillämplig lagstiftning. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda webbplatsen att upphöra omedelbart.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som orsakas av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat eget material på grund av din användning av webbplatsen eller din nedladdning av material som publicerats på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

16. Avstängning och uppsägning

Vi kommer att avgöra, efter eget gottfinnande, om det har skett ett brott mot villkoren genom din användning av vår webbplats. När ett brott mot villkoren har inträffat kan vi vidta de åtgärder som vi anser lämpliga. Om villkoren inte följs utgör det ett väsentligt brott mot de villkor enligt vilka du har rätt att använda vår webbplats och kan leda till att vi vidtar alla eller några av följande åtgärder:

 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent återkallande av din rätt att använda vår webbplats.
 • Vägran att publicera eller publicera, eller omedelbar, tillfällig eller permanent borttagning av alla inlägg eller material som du har laddat upp på vår webbplats.
 • I dag av en varning till dig.
 • Rättsliga förfaranden mot dig för att få ersättning för alla kostnader på skadeståndsbasis (inklusive, men inte begränsat till, skäliga administrativa och juridiska kostnader) till följd av överträdelsen.
 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter om vi rimligen anser att det är nödvändigt. Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtas som svar på brott mot villkoren. De åtgärder som beskrivs i villkoren är inte begränsade, och vi kan vidta alla andra åtgärder som vi rimligen anser lämpliga.

17. Skadestånd

Du samtycker till att hålla oss skadeslösa (inklusive våra direktörer, agenter, tjänstemän och anställda) mot alla förluster, kostnader, avgifter, krav, förfaranden, skadestånd, åtgärder, utgifter och anspråk oavsett hur de uppkommit för oss som ett resultat av din användning av denna webbplats eller ett brott av dig mot något av dessa villkor. Om dina bidrag gör intrång i någon tredje parts rättigheter ska du, på egen bekostnad och efter eget gottfinnande, antingen få rätt att använda sådana bidrag eller göra dem fria från intrång.

18. Länka till webbplatsen

Du får länka till vår webbplats via hemsidan, förutsatt att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt som inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att den antyder någon form av förening, godkännande eller stöd från vår sida om det inte finns något sådant.

Du får inte skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.

Webbplatsen får inte vara inramad på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av webbplatsen än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillståndet utan förvarning. Den webbplats som du länkar från måste i alla avseenden uppfylla de innehållsstandarder som anges i avsnitt 12. Om du vill använda material på webbplatsen på annat sätt än vad som anges ovan, vänligen skicka din begäran till DogpatchLabs, CHQ Building, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1 eller på [email protected].

19. Länkar från webbplatsen

När webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem.

20. Värva-en-vän-plattform

Vi driver en plattform som gör det möjligt för användare av vår webbplats att rekommendera vänner. För att använda denna funktion måste användaren ange namn och e-postadress för den person som han/hon hänvisar till. Ett e-postmeddelande med en inbjudan att gå med på webbplatsen kommer att genereras av oss och skickas i den hänvisande användarens namn. De e-postmeddelanden som erhålls under remissförfarandet kommer endast att användas för remissförfarandet och all personlig information som erhålls kommer att behandlas i enlighet med våra Privacy Policy Och Cookie Policy.

21. E-postlista

Vi driver en e-postlista i enlighet med vår integritets- och cookiespolicy. Genom att välja att ingå i en e-postlista samtycker du till att ta emot kommunikation från ChangeX som kan innehålla nyhetsbrev och uppdateringar. Du kan välja att när som helst avregistrera sig från e-postlistan genom att kontakta ChangeX direkt på Dogpatch Labs, CHQ Byggnad, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1 eller på [email protected].

22. Undantag

Om vi inte insisterar på strikt uppfyllande av någon av våra skyldigheter enligt något av dessa villkor, eller om vi inte utövar någon av de rättigheter eller rättsmedel som vi har rätt till enligt dessa villkor, ska detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller rättsmedel och ska inte befria dig från att uppfylla sådana skyldigheter. Om vi avstår från en försummelse ska det inte innebära att vi avstår från att göra det för någon senare försummelse. Inget avstående av oss från någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor ska vara effektivt om det inte uttryckligen anges att det är ett avstående och meddelas dig skriftligen.

23. Jurisdiktion och tillämplig lag

Irländska domstolar har exklusiv jurisdiktion över alla anspråk som uppstår till följd av, eller är relaterade till, ett besök på webbplatsen, även om vi behåller rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i det land där du är bosatt eller i något annat relevant land.

Dessa användarvillkor och alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dem eller deras innehåll eller formgivning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med irländsk lag.

24. Avskiljbarhet

Om en behörig myndighet fastställer att något av dessa villkor är ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart i någon utsträckning, kommer ett sådant villkor eller en sådan bestämmelse i den mån det är möjligt att avskiljas från de återstående villkoren och bestämmelserna, som kommer att fortsätta att vara giltiga i den utsträckning som lagen tillåter.

25. Kontakta oss

Om du har några frågor kring material som visas på vår webbplats, vänligen kontakta oss på Dogpatch Labs, CHQ Byggnad, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1 eller vid [email protected].

Tack för att du besöker vår webbplats.

×