1. Introduktion

Dette er de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af www.changex.org , ("webstedet") og den aftale, der fungerer mellem os og dig ( " vilkårene"). Hjemmesiden ejes og drives af ChangeX International ("ChangeX") ("os"/"vores"/"vi") og disse vilkår beskriver rettigheder og forpligtelser for alle brugere ("dig"/"jer") i forhold til dit brug af hjemmesiden. Læs venligst disse Vilkår og vores Fortrolighedspolitik og Cookiepolitik grundigt igennem. Ved at bruge Hjemmesiden accepterer du at være bundet af de til enhver tid gældende Vilkår og vores Fortroligheds- og Cookiepolitik. Vi kan til enhver tid og uden varsel revidere Vilkårene og oplysningerne på Hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår eller Fortroligheds- og cookiepolitikken, bedes du afstå fra at bruge Hjemmesiden.

Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, vores Fortrolighedspolitik eller Cookiepolitik, bedes du afstå fra at bruge Hjemmesiden. Ved at fortsætte med at bruge webstedet, anses du for at have accepteret eventuelle opdateringer af disse vilkår.

2. Info om os

ChangeX er en platform med gennemprøvede ideer til alle, der ønsker at forbedre deres samfund. ChangeX giver folk mulighed for at finde afprøvede ideer og giver al den information og støtte, der er brug for, for at få disse ideer op og køre i deres lokalsamfund. På hjemmesiden kan folk tilmelde sig de tjenester, vi tilbyder for at gøre det lettere at få en idé op at køre i et lokalsamfund, f.eks. ved at oprette kontakt til et netværk af forandringsskabere, oprette egne sider for deres lokale projekter, downloade vejledninger til de promoverede idéer, få direkte support fra ChangeX teamet eller sende spørgsmål og andet indhold til hjemmesiden. ChangeX International er en irsk registreret virksomhed med velgørenhedsstatus (virksomhedsnummer: 555232, registreret velgørenhedsnummer: 21264) og vores registrerede kontor er på Dogpatch Labs, CHQ Building, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1.

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, vores fortrolighedspolitik eller cookiepolitik, bedes du kontakte os på Dogpatch Labs, CHQ Building, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1 eller på [email protected].

3. Adgang til vores hjemmeside

Adgang til vores hjemmeside er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os retten til uden varsel, at tilbagetrække eller ændre den service, vi leverer på vores hjemmeside. Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside, eller noget af dets indhold, altid er uafbrudt tilgængeligt. Vi forbeholder os retten til, uden varsel, at tilbagetrække eller ændre den service, vi leverer på hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlige, hvis hjemmesiden på et tidspunkt eller i en periode af en eller anden årsag ikke er tilgængelig.

Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af hjemmesiden eller hele hjemmesiden til brugere, der har registreret sig hos os.

Hvis du vælger, eller du får udleveret, en brugeridentifikationskode, adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle disse oplysninger som fortroligt, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Vi har til enhver tid retten til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores mening ikke har overholdt en af bestemmelserne i vilkårene.

Vi tilbyder brugere muligheden for at bruge Facebook login for at få adgang til vores websted. For at benytte sig af denne mulighed accepterer brugerne at give os personlige oplysninger fra deres Facebook-konto, herunder deres navn, e-mail og profilbillede. Personlige oplysninger, som vi modtager, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. For mere information, se venligst https://developers.facebook.com/docs/facebook-login.

Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til hjemmesiden. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til hjemmesiden via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse vilkår, og at de overholder dem.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Vi er ejeren eller licenshaveren af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på webstedet (undtagen hvor det specifikt er identificeret som tredjepartsindhold) og for det materiale, der bliver offentliggjort på det. Disse værker er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre love overalt i verden. Alle disse rettigheder er forbeholdt.

Med hensyn til al materiale, du sender til eller opslår på hjemmesiden, giver du os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, tilpasse, offentliggøre, oversætte og distribuere disse materialer til ethvert medie sammen med retten til at underlicensere disse rettigheder udelukkende til de formål, der er angivet på hjemmesiden.

Du må ikke på nogen måde ændre papir- eller digitale kopier af noget materiale, du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller nogen grafik separat fra nogen ledsagende tekst.

Vores status (og eventuelle identificerede bidragyderes) som forfattere af materiale på hjemmesiden skal altid anerkendes.

Du må ikke anvende noget af materialet på hjemmesiden til kommercielle formål uden at indhente en licens til at gøre dette fra os eller vores licensgivere.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader noget fra hjemmesiden i strid med disse brugsbetingelser, ophører din ret til at bruge hjemmesiden øjeblikkeligt, og du skal, i henhold til vores beslutning, returnere eller ødelægge alle kopier af de materialer du har lavet.

5. Tillid til oplysninger, der er lagt ud

Kommentarer og andet materiale, der er lagt ud på hjemmesiden, er ikke beregnet til at udgøre rådgivning, der bør udvises tillid til. Vi fralægger os derfor ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af, at en besøgende på hjemmesiden eller en person, der måtte blive informeret om noget af indholdet, sætter sin lid til sådant materiale.

Vi er ikke et investeringsselskab, og vi yder ikke rådgivning af nogen art, herunder uden at være begrænset til, investering, juridisk, regnskabsmæssig, finansiel, rettidig omhu, erhvervelse eller bankrådgivning. Du er ansvarlig for at foretage enhver undersøgelse og rettidig omhu af arten af enhver sag, herunder uden at være begrænset til, investering, tegning eller erhvervelse af hele eller dele af enhver virksomhed eller aktiv, som kan komme til din opmærksomhed som et resultat af adgang til vores websted.

6. Mindreåriges brug og brugeridentitet

Mindreårige under 18 år må kun bruge vores websted med samtykke fra deres forældre eller værge. Vi anbefaler forældre, værger eller andre ansvarlige voksne, der tillader børn at bruge internettet, at det er vigtigt, at de kommunikerer med børn om deres sikkerhed online.

ChangeX er et fællesskab, der lægger vægt på åben deling af ideer med venner. For at opretholde et sikkert miljø for dette, kræver vi, at brugerne opgiver deres rigtige identitet, når de opretter en profil, så andre brugere ved, hvem de deler med.

Det er dog umuligt for os at afgøre med sikkerhed, om en bruger faktisk er den person, han eller hun giver sig ud for at være. Derfor påtager vi os intet ansvar for den faktiske identitet af nogen bruger. Du er alene ansvarlig for at verificere andre brugeres faktiske identitet.

7. Vores hjemmeside ændres regelmæssigt

Vi tilstræber regelmæssigt at opdatere hjemmesiden og kan til enhver tid ændre indholdet. Hvis behovet opstår, kan vi suspendere adgangen til vores websted eller lukke det ned på ubestemt tid. Visse dele af materialet på hjemmesiden kan være forældet på ethvert givet tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

Hver gang du bruger vores hjemmeside, vil du være bundet af de gældende vilkår og vores fortrolighedspolitik og cookiepolitik, og du bør gennemgå disse, hver gang du får adgang til og bruger vores hjemmeside for at sikre, at du er indforstået med dem.

8. Vores ansvar

Materialet, som vises på webstedet, leveres uden nogen garantier, betingelser eller forpligtelser med hensyn til dets nøjagtighed.

I det omfang loven tillader det, udelukker vi, og tredjeparter der er forbundet med os, hermed udtrykkeligt:

 • tab af indkomst eller indtægter;
 • tab af forretning;
 • tab af fortjeneste eller kontrakter;
 • tab af forventede besparelser;
 • tab af data;
 • tab af velvilje;
 • spildt ledelse- eller kontortid; og for ethvert andet tab eller skade af enhver art, uanset om det opstår, eller er forårsaget af erstatning (inklusiv uagtsomhed), kontraktbrud eller andet, også selvom det er forudsigeligt.

Intet i afsnit 8 påvirker vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, eller vores ansvar for svigagtig vildledning eller vildledning med hensyn til et grundlæggende spørgsmål, eller noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

9. Oplysninger om dig og dine besøg på hjemmesiden

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores fortroligheds- og cookiepolitik. Ved at bruge hjemmesiden giver du samtykke til en sådan behandling, og du garanterer, at alle oplysninger, du har givet, er korrekte, og at du har samtykke fra alle, hvis personlige data der er blevet videregivet, til en sådan behandling af deres personlige data.

10. Begrænset brug

Du må kun bruge vores hjemmeside til lovlige formål. Du må ikke bruge vores hjemmeside:

 • På nogen måde, der overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love eller regler.
 • På nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller som har noget ulovligt eller svigagtigt formål eller virkning.
 • Med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde.
 • At sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, som ikke overholder vores indholdsstandard (se afsnit 12 nedenfor).
 • At sende, eller sørge for at sende, uopfordret eller uautoriseret reklame eller salgsfremmende materiale eller enhver anden form for lignende opfordring (spam).
 • At overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, keystroke loggers, spionprogrammer, reklameprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende computerkoder, der er designet til at påvirke driften af computer software eller hardware negativt. Du accepterer også:
  • Ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller videresælge visse dele af vores hjemmeside i modstrid med bestemmelserne i disse vilkår.
  • Ikke at få adgang uden tilladelse, forstyrre, beskadige eller afbryde:
   1. nogen del af vores websted;
   2. noget udstyr eller netværk, som vores websted er gemt på;
   3. noget software, der bruges til levering af vores websted; eller
   4. noget udstyr eller netværk eller software, der ejes eller bruges af nogen tredjepart. Du kan rapportere enhver aktivitet fra enhver anden bruger, der overtræder gældende love og/eller disse vilkår ved at sende en e-mail til os på [email protected].

11. Transaktioner indgået via vores websted

Kontrakter indgået via webstedet eller som et resultat af besøg foretaget af dig, er underlagt vilkårene og betingelserne for sådanne kontrakter, som udelukkende skal være et anliggende mellem dig og de andre parter i en sådan kontrakt(er), og vi skal ikke på nogen måde være ansvarlige for eller garantere noget spørgsmål vedrørende disse kontrakter. Det ønskelige i at indgå sådanne kontrakter og håndhævelsen af sådanne kontrakter skal udelukkende være en sag for dig selv at beslutte.

12. Betalingsbehandlingstjenester

Betalingsbehandlingstjenester for brugere på ChangeX leveres af Stripe og er underlagt Tilsluttet kontoaftale, som Inkluderer Stripe servicevilkår (samlet benævnt "Stripe servicevilkår"). Ved at acceptere vilkårene eller fortsætte med at fungere som bruger på ChangeX, accepterer du at være bundet af Stripes Serviceaftale, som fra tid til anden kan ændres af Stripe. Som en betingelse for, at ChangeX muliggør betalingsbehandlingstjenester gennem Stripe, accepterer du at give ChangeX nøjagtige og komplette oplysninger om dig og din virksomhed, og du bemyndiger ChangeX til at dele dette og transaktionsoplysninger relateret til din brug af betalingsbehandlingstjenesterne leveret af Stripe.

13. Indholdsstandarder

Disse indholdsstandarder gælder for alt materiale, som du bidrager med til vores websted og til alle interaktive tjenester, der er knyttet til dem. Du skal overholde ånden såvel som bogstavet i de følgende standarder. Standarderne gælder for hver del af ethvert bidrag såvel som for dets helhed. Bidrag skal:

 • Være nøjagtige (hvor de angiver fakta);
 • Være oprigtige (hvor de angiver meninger); og
 • Overholde den gældende lovgivning i ethvert land, hvorfra de er sendt. Bidrag må ikke:
  • Indeholde materiale, der er ærekrænkende for en anden person;
  • Overtræde databeskyttelses- eller fortrolighedsrettighederne for en person;
  • Indeholde materiale, der er uanstændigt, stødende, hadefuldt eller ophidsende;
  • Fremme seksuelt eksplicit materiale;
  • Fremme vold;
  • Fremme diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder;
  • Krænke ethvert patent, ophavsret, databaserettighed, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret for enhver anden person;
  • Være tilbøjelig til at bedrage enhver anden person;
  • Være lavet i strid med enhver juridisk pligt, der skyldes en tredjepart, såsom kontraktlig pligt eller en pligt til tillid;
  • Fremme enhver ulovlig aktivitet;
  • Være truende, misbruge eller invadere en andens privatliv, eller forårsage irritation, ulejlighed eller unødvendig angst;
  • Være tilbøjelige til at chikanere, forstyrre, pinliggøre, alarmere eller irritere enhver anden person;
  • bruges til at udgive sig for at være en anden person eller til at give et forkert billede af din identitet eller tilknytning til en person;
  • give indtryk af, at de stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet; eller
  • advokere for, fremme eller hjælpe med ulovlige handlinger såsom (kun som eksempel) krænkelse af ophavsret eller computermisbrug.

14. Uploading af materiale til vores websted

Hver gang du gør brug af en funktion, der giver dig mulighed for at uploade materiale til webstedet, eller til at komme i kontakt med andre brugere af webstedet, skal du overholde alle gældende love og indholdsstandarderne, der er beskrevet i afsnit 12. Du garanterer, at ethvert sådant bidrag overholder gældende love og vores indholdsstandarder, og at du godtgører os for enhver overtrædelse af denne garanti.

Al materiale, du uploader til vores websted, betragtes som ikke værende fortroligt eller proprietært, og vi har derfor retten til at bruge, kopiere, distribuere og videregive sådant materiale til tredjeparter til ethvert formål. Vi har også retten til at videregive din identitet til enhver tredjepart, der hævder, at det materiale, som du har sendt eller uploadet til webstedet, udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller af deres ret til privatliv.

Vi vil ikke være ansvarlige eller erstatningsansvarlige over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af noget materiale, der er lagt ud af dig eller nogen anden bruger af webstedet.

Vi har ret til at fjerne ethvert materiale eller opslag, du laver på hjemmesiden, hvis vi mener, at sådant materiale ikke overholder indholdsstandarderne (se afsnit 12 ovenfor), og vi skal informere dig om en sådan fjernelse inden for en rimelig tidsperiode.

15. Virus, hacking og andre lovovertrædelser

Du må ikke misbruge hjemmesiden ved bevidst at introducere virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, keystroke loggere, spionprogrammer, reklameprogrammer eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt eller lignende computerkoder designet til at påvirke driften af computersoftware eller hardware negativt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden, den server, som hjemmesiden er gemt på, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med hjemmesiden. Du må ikke angribe hjemmesiden via et ude-af-drift-angreb eller et distribueret ude-af-drift-angreb.

Ved at overtræde denne bestemmelse kan du begå en strafbar handling i henhold til Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001, Criminal Damage Act 1991 og Criminal Justice Act 2011 eller enhver anden gældende lovgivning. Vi vil rapportere enhver sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge hjemmesiden øjeblikkeligt.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader forårsaget af et distribueret ude-af-drift-angreb, vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale på grund af dit brug af hjemmesiden eller dine downloads af materiale, der er lagt ud på det, eller på ethvert andet websted, der er tilknyttet det.

16. Suspension og opsigelse

Vi vil efter eget skøn afgøre, om der er sket en overtrædelse af betingelserne gennem dit brug af vores hjemmeside. Når en overtrædelse af betingelserne har fundet sted, kan vi tage de skridt, som vi finder passende. Manglende overholdelse af vilkårene udgør et væsentligt brud på de vilkår, hvorpå du har tilladelse til at bruge vores websted, og kan resultere i, at vi tager alle eller en hvilken som helst af følgende handlinger:

 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge vores hjemmeside.
 • Nægtelse af at offentliggøre eller opslå, eller øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller materiale uploadet af dig til vores hjemmeside.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Retssag mod dig for refusion af alle omkostninger på godtgørelsesbasis (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af overtrædelsen.
 • Yderligere retslige skridt mod dig.
 • Videregivelse af sådanne oplysninger til retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed føler er nødvendige. Vi udelukker ansvar for handlinger foretaget som reaktion på brud på betingelserne. De reaktioner, der er beskrevet i Vilkårene, er ikke begrænsede, og vi kan tage enhver anden handling, som vi med rimelighed finder passende.

17. Godtgørelse

Du accepterer at godtgøre os og holde os skadesløse (herunder vores direktører, agenter, tjenere og medarbejdere) mod alle tab, omkostninger, gebyrer, krav, procedurer, skader, handlinger, udgifter og krav uanset pådraget af os som følge af din brug af dette websted eller en overtrædelse af dig af nogen af disse vilkår. I tilfælde af at dine bidrag krænker en tredjeparts rettigheder, skal du for egen regning og efter eget skøn enten opnå retten til at bruge et sådant bidrag eller gøre et sådant bidrag fri for enhver krænkelse.

18. Link til hjemmesiden

Du kan linke til vores hjemmeside via hjemmesiden, forudsat at du gør det på en måde, der er fair og lovlig og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det, men du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller opbakning fra vores side, hvor der ikke findes nogen.

Du må ikke etablere et link fra en hjemmeside, der ikke ejes af dig.

Webstedet må ikke indrammes på noget andet websted, og du må heller ikke oprette et link til nogen del af webstedet andet end hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde tilladelse til at linke uden varsel. Det websted, hvorfra du linker, skal i alle henseender overholde de indholdsstandarder, der er angivet i afsnit 12. Hvis du ønsker at gøre brug af andet materiale på hjemmesiden end det, der er beskrevet ovenfor, bedes du sende din anmodning til Dogpatch Labs, CHQ Building, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1 eller på [email protected].

19. Links fra webstedet

Når webstedet indeholder links til andre websteder og ressourcer, der leveres af tredjeparter, er disse links kun til din information. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer og accepterer intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

20. Henvis-en-ven-platform

Vi driver en platform, der giver brugere af vores websted mulighed for at henvise venner. For at bruge denne funktion skal en bruger give navnet og e-mailadressen på den person, som de henviser til. En e-mail, der indeholder en invitation til at deltage i webstedet, genereres af os og sendes i den henvisende brugers navn. De e-mails, der opnås i løbet af henvisningsprocessen, vil kun blive brugt til henvisningsprocessen, og alle opnåede personlige oplysninger skal behandles i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik og Cookiepolitik.

21. Mailingliste

Vi driver en mailingliste i overensstemmelse med vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies. Ved at vælge at blive placeret på mailinglisten accepterer du at modtage kommunikation fra ChangeX, som kan omfatte nyhedsbreve og opdateringer. Du kan til enhver tid vælge at afmelde dig fra mailinglisten ved at kontakte ChangeX direkte på Dogpatch Labs, CHQ Building, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1 eller på [email protected].

22. Afkald

Hvis vi undlader at insistere på streng opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til nogen af disse vilkår, eller hvis vi undlader at udøve nogen af de rettigheder eller retsmidler, som vi er berettiget til i henhold til disse vilkår, udgør dette ikke et afkald på sådanne rettigheder eller retsmidler og skal ikke fritage dig for at overholde sådanne forpligtelser. Et afkald fra os på enhver misligholdelse udgør ikke et afkald på enhver efterfølgende misligholdelse. Ingen afkald fra os på nogen af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår skal være virkningsfulde, medmindre det udtrykkeligt er angivet at være en dispensation og er det meddelt dig skriftligt.

23. Jurisdiktion og gældende lov

De irske domstole har eksklusiv jurisdiktion over ethvert krav, der opstår fra eller er relateret til et besøg på webstedet, selvom vi bevarer retten til at anlægge sag mod dig for overtrædelse af disse betingelser i dit bopælsland eller ethvert andet relevant land.

Disse brugsbetingelser og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem eller deres genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med irsk lov.

24. Adskillelighed

Hvis en kompetent myndighed fastslår, at nogen af disse vilkår er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves i nogen udstrækning, vil sådanne vilkår, betingelser eller bestemmelser i den udstrækning blive adskilt fra de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser, som fortsat vil være gyldige i den udstrækning, loven tillader det.

25. Kontakt os

Hvis du har nogen bekymringer om materiale, der vises på vores hjemmeside, bedes du kontakte os på Dogpatch Labs, CHQ Building, IFSC, Dublin Docklands, Dublin 1 eller på [email protected].

Tak for dit besøg på vores hjemmeside.

×